Hotărâri ale Consiliului Local

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local Predeal

TitluNr. HotarareAnData5
Acordarea unor facilități fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 şi O.U.G. nr. 181/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale6202025.11.2020
Aprobarea Planului urbanistic Zonal “Zonă turistică (extindere hotel și actualizare indicatori urbanistici)” – Predeal, B-dul M. Săulescu, nr. 159, proprietate privată persoane fizice5202025.11.2020
Aprobarea instituirii unui drept de servitute cu piciorul și auto pentru lotul dominant cu nr. cad. 102997, top 13412/1/a/1/1/1/2/1, 13412/1/a/1/1/2/1, 13412/1/a/1/1/1/1/a/1, pe lotul aservit cu nr. cad. 1030704202025.11.2020
Stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Predeal3202025.11.2020
Alegerea viceprimarului Oraşului Staţiune Predeal2202025.11.2020
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna noiembrie 20201202025.11.2020