Taxe și impozite

Formulare taxe și impozite

DenumireAnDataDocument
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local model 2016 ITL010201615,01,2016
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local model 2016 ITL012201615,01,2016
Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone persoane fizice si juridice model 2016 ITL006201615,01,2016
Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului taxei pe clădirile rezidenţiale nerezidenţiale cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice model ITL001 2016201615,01,2016
Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului taxei pe clădirile rezidenţiale nerezidenţiale cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice model ITL002 2016201615,01,2016
Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice si persoane juridice model 2016 ITL005201615,01,2016
Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului taxei pe teren în cazul persoanelor fizice model ITL003 2016201615,01,2016
Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului taxei pe teren în cazul persoanelor juridice model ITL004 2016201615,01,2016
Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate model 2016 ITL015201615,01,2016
Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice model 2016 ITL014201615,01,2016

Anunțuri persoane fizice

TitluDataDetaliiDocument
Anunt referitor la titluri executorii amenzi14.12.2020In urma luării in debit a proceselor verbale de contravenție s-au emis titluri executorii in vederea înștiințării debitorilor. Prin prezenta se realizează comunicarea prin afișare, in conformitate cu prevederilor art. 47 alin.(5) lit.b si ale alin.6 si 7 din Legea nr.207/2015, privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificările si completările ulterioare.
Anunt referitor la titluri executorii amenzi10.12.2020In urma luării in debit a proceselor verbale de contravenție s-au emis titluri executorii in vederea înștiințării debitorilor. Prin prezenta se realizează comunicarea prin afișare, in conformitate cu prevederilor art. 47 alin.(5) lit.b si ale alin.6 si 7 din Legea nr.207/2015, privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificările si completările ulterioare.
Anunţ referitor la notificări privind chirii locuinţe24.09.2020In temeiul prevederilor art. 47 alin.(5) lit.b si ale alin.6 si 7 din Legea nr.207/2015, privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificările si completările ulterioare, Primaria Orașului Predeal instiinteaza prin afișare emiterea de notificări, in vederea recuperării creanțelor fiscale (chirii locuințe) pentru contribuabilii inscrisi in Anexa nr. 1.

Anunțuri persoane juridice

TitluDataDetaliiDocument
Anunț colectiv PV decizii de impunere 202030.09.2020Conform art. nr. 47 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de Procedura Fiscal, republicat, cu modificările si completările ulterioare, Primaria Orașului Predeal instiinteaza prin afișare, ca au fost emise deciziile de impunere pentru anul 2020, pentru contribuabilii inscrisi in Anexa nr. 1.